Начало » Изключване на имобилайзер

Изключване на имобилайзер

Една от услугите, които предлагаме в avtokluchar.net е изключване на имобилайзер (Immo Off). Какво е имобилайзер и кога се налага неговото изключване ще се опитаме са обясним тук.

Какво представлява имобилайзерът?

Имобилайзерът (Имобилизатор) (англ. immobiliser — „обездвижвател“) е електронно устройство, монтирано на автомобил или друг транспорт за осигуровка срещу кражба. То се активира след изваждането на ключа за запалването и предотвратява, чрез управляващия двигателя уред, стартирането на автомобила от неупълномощени лица.

Основната функция на имобилайзера е да блокира двигателя на автомобила, ако се опитват да го откраднат. В случай на кражба, устройството трябва да възпрепятства движението на превозното средство самостоятелно.(1)

Повечето съвременни автомобили имат оригинален имобилайзер, инсталиран от автомобилния производител. В стандартния имобилайзер блокирането се извършва без помощта на реле. Самото устройство е свързано физически и програмно към контролера за впръскване на горивото на двигателя, следователно, при липса на сигнал за включване, самият контролер няма да започне стартирането и поддръжката на двигателя. С други думи, блокирането не става физически, а програмно от самата система за управление на двигателя.

Стандартният имобилайзер се състои от две основни части:

 • управляващо устройство, което е центърът, от който се получават сигнали за необходимостта от активиране на цялата система;
 • ключ на собственика на автомобила, който се разпознава от контролния блок.

Основните части на имобилайзера са:

Чип (транспондер)

Той се намира в автоключа и има уникален код, програмиран за връзка с блока за управление на имобилайзера. Кода е синхронизиран да действа единствено на вашия автомобил и осигурява връзката между чипа и блока за управление.

Блок за управление на имобилайзера

Функцията му е да сверява информацията, въведена в паметта на компютъра (ECU) с данните, постъпващи когато завъртвате ключа. Ако те не съвпадат, двигателят няма да успее да запали.

Електромагнитно реле

Целта му е да прекъсва електрозахранването, а в случая – във вашия автомобил, за да се избегне кражбата или ползването му от неоторизирани лица.

Как действа имобилайзерът?

Включването и изключването на имобилайзера трябва да е достъпно само за собственика на автомобила. Като правило за тази цел се използва електронен кодов ключ. Преди да стартира автомобила, собственикът трябва да постави кодовия ключ в специален слот, като по този начин гарантира, че кодът се чете от системата на имобилайзера и ключалката е отключена, или да постави безконтактен електронен датчик (транспондер с подходящ чип) в зоната на покритие на антената на имобилайзера.

Системата използва приемо-предавателен модул (транспондер), интегриран в ключа за запалване. При всеки нов старт транспондерът предава нов код на електрониката на автомобила. Само когато ключът има съответен разрешителен код, се вдига блокировката.

Микросхемата вътре в ключа се активира от малко електромагнитно поле, което принуждава да тече ток вътре в корпуса на ключа, което от своя страна излъчва уникален двоичен код, който се чете от контролния блок на двигателя (ECU) на автомобила. Когато КБД (ECU) определи, че кодираният ключ е текущ и валиден, активира последователността на инжектиране на гориво.

Някои възможни проблеми, налагащи изключване на имобилайзер:

 • Хардуерен или софтуерен дефект при имобилайзера
 • Загубване на връзката имобилайзер – автоключ

Препоръчително да се направи диагностика, за да се уточни къде точно е проблема. При софтуерен проблем при чипа може да се наложи той да бъде изключен. Ако повредата е следствие на загубване на връзката между него и ключа, то тогава неговото изключване не е наложително, а се налага само препрограмиране на ключовете, за да бъдат те разпознати отново от вашия автомобил.
За неспециалист е невъзможно да се справи сам с проблеми, възникнали с имобилайзера.

Как се извършва изключване на имобилайзер?

Това се извършва софтуерно като се препрограмира определен модул. Тази операция се извършва със специализиран софтуер и е в компетенциите само на опитен специалист.

Друга опция при проблем с имобилайзера е монтирането на емулатор, който да приема входна информация и да предава изходна, и се прилага, ако проблемът не може да бъде разрешен чрез изключването на имобилайзера.

За да изберем най-удачния за вас вариант е най-добре или да действаме на място или ако е възможно да диагностицираме проблема на място. При позвъняване ще са ни необходими:

 • данни за годината на производство;
 • данни за модела на таблото;
 • данни за вида на компютъра.

Най-добре е консултацията да стане на място. За извършването на препрограмирането ще ни е необходим достъп до бордовия компютър, защото ще се нуждаем от PIN кода. Ние разполагаме с необходимия софтуер, с който да извлечем тази информация, затова няма да се наложи да влизате във връзка с производителя на автомобила.

Други автоключарски услуги, за които можете да се обърнете към екипа на Автоключар София:

 • аварийни автоключарски услуги за град София
 • денонощни ключарски услуги в София
 • ремонт на автобрави и ключалки на коли
 • отключване на автомобили
 • изработка на нов ключ (при загубени ключове на колата)
 • обучаване на автоключ
 • изработка на ключове с чип