Начало » Политика за поверителност

Политика на поверителност

Политика за защита на личните данни

Уважаеми клиенти,

Вашето лично пространство и защитата на личните Ви данни са много важни за нас. Затова с настоящата Политика за защита на личните данни имаме за цел да Ви запознаем подробно как и защо обработваме личните Ви данни.

Съхранение на данни за достъп в лог файловете на сървъра

Можете да посещавате нашия уебсайт avtokluchar.net, без да давате лична информация. Ние съхраняваме данни за достъп само в така наречените сървърни лог файлове, като например името на искания файл, датата и часа на изтеглянето, количеството прехвърлени данни и искащия доставчик. Тези данни се необходими единствено, за да се гарантира безпроблемна работа на сайта и да се подобри неговата функционалност, без да съдържат никакви лични данни за Вас.

Събиране и обработване на данни, необходими за изпълнение на договор

Ние събираме и обработваме лични данни за Вас, в случай, че ни ги предоставите доброволно. Използваме предоставените данни, за да:

 • обработваме Вашите запитвания;
 • осъществяваме дейностите, свързани с изпълнение на Вашите запитвания;
 • осъществяваме кореспонденция с Вас;

Данните, които събираме и обработваме за тези цели, включват:

 • Данни за физическа идентичност: имена, ЕГН, адрес, телефон и адрес на електронна поща..
 • Търговско поведение: използвани услуги.

Съобразно изискванията на данъчното и счетоводното законодателство и за целите на нашата търговска дейност, срокът, в който съхраняваме и обработваме Вашите данни е 20 години, освен ако не сте дали изричното си съгласие да продължим да ги използваме и след изтичане на този срок.

Предоставяне на данни на трети лица във връзка с изпълнение на договор

Във връзка с изпълнение на сключените договори и предоставяне на услуги от „Кей Сървиз“ ЕООД,  Ваши данни ще бъдат предоставени на трети лица – наши подизпълнители софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи; лица, специализирани в обработването на лични данни; други трети лица – администратори на лични данни в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, доколкото това е необходимо за изпълнение на договорните ни отношения с Вас.

Събиране и обработване на данни за получаване на актуална информация, рекламни и търговски съобщения

С попълването на декларацията-съгласие Вие може да предоставите доброволно Вашето изрично съгласие да получавате някой от нашите безплатни информационни и/или рекламни и търговски съобщения за наши продукти, услуги и промоционални кампании. В този случай ние ще използваме предоставените от Вас лични данни, за да Ви ги изпращаме редовно на посочения от Вас имейл адрес. Личните данни, които събираме и обработваме за тази цел, включват:

 • Данни за физическа идентичност: имена и адрес на електронна поща, IP адрес, от който е направен абонаментът.

Съхраняваме и обработваме тези данни за срок от 5 години, освен ако не сте дали изричното си съгласие да продължим да ги използваме и след изтичане на този срок или не съществува друго основание по чл.6 от Общия регламент за защита на личните данни за съхраняването и обработването им.

За целите на съхранението и обработването на тези данни, те се предоставят на трети лица – администратори на лични данни и по-конкретно – софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Обработване на данни за целите на директния маркетинг

Ние използваме за целите на директния маркетинг данните, които сте ни предоставили, попълвайки декларацията съгласие, само в случай, че сте дали доброволно Вашето изрично съгласие за това или не съществува друго основание по чл.6 от Общия регламент за защита на личните данни за съхраняването и обработването им. В този случай Вие получавате винаги актуална информация за нашите продукти, услуги на посочения от Вас адрес и/или на електронната Ви поща и/или ще Ви бъде съобщавана по телефон на посочения от Вас телефонен номер. При дадено изрично съгласие може да получавате анкетни запитвания с цел подобряване на предлаганите от нас продукти и услуги. Личните данни, които обработваме за тази цел, включват:

 • Данни за физическа идентичност: имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща.
 • Търговско поведение: закупени стоки и използвани услуги.

Съхраняваме и обработваме тези данни за срок от 5 години, освен ако не сте дали изричното си съгласие да продължим да ги използваме и след изтичане на този срок.

За целите на директния ни маркетинг ние предоставяме Ваши данни на наши бизнес партньори (напр. фирми за куриерски и пощенски услуги); софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи; лица, специализирани в обработването на лични данни; други трети лица – администратори на лични данни в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, с които РААБЕ България има сключен договор.

Права на субектите на данните

Вие имате право по всяко време да:

 • поискате информация от нас за конкретния вид на съхраняваните за Вас лични данни, сроковете, предвидени за тяхното съхранение, както и лицата или категориите лица, които имат достъп до тях;
 • поискате коригиране на предоставените от Вас лични данни или на част от тях;
 • поискате изтриване (упражняване на „правото да бъда забравен“) на предоставените от Вас лични данни или на част от тях;
 • оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг на продуктите и услугите на „Кей сървиз“ ЕООД , както и да бъдат предоставяни на трети лица с тази цел;
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица;
 • поискате преносимост на личните данни от един администратор на друг;